Boek Schoolveteraan Passend Onderwijs boek en Communicatie-expert Het boek Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal - 2017-2020 - van een Almeers gezin van hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde. Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind. Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin. Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

Communicatie-expert wordt boekenuitgever van het onderwijs boek Schoolveteraan

Communicatie-expert heeft besloten om van haar waargebeurde gezinsverhaal, zelf als uitgever naar buiten te treden. Een nieuw zakelijk avontuur, met een bijzondere persoonlijke touch.

Schoolveteraan, over de persoonlijke ervaringen van het gezin achter Communicatie-expert , onze Survival met Nederlandse niet Passend Onderwijs voor ons chronische zieke kind. Een boek met een duidelijke boodschap: onacceptabel wat Nederlandse kinderen wordt aangedaan.

Meer hierover op de website van het boek Schoolveteraan : Boek Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs .

Het ISBN nummer van het boek Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs is ISBN NUMMER 9789083154701. Het boek is exclusief te bestellen via de all3 webshop van #Schoolveteraan en kost € 24,99.

Schoolveteraan is ook op aanvraag te verkrijgen via het ISBN NUMMER 9789083154701.


Boekcitaten uit Passend Onderwijs boek Schoolveteraan en de Nederlandse onderwijs realiteit

Citaat uit het boek Schoolveteraan : Beschikbare tijd en begrip “Het recht op welzijn en gezondheid van het kind en ouders heeft altijd voorrang op verplichtingen. Uitzonderingen daarop zijn uitgesloten. Begrip en beschikbare tijd in belang van het kind is een randvoorwaarde. Jeugdzorg en school hebben dat belang te respecteren en te faciliteren.” Schoolveteraan Survival van Passend Onderwijs. Wanneer u op dit citaat klikt komt u rechtstreeks uit op de achterflap tekst van het boek Schoolveteraan. Citaat uit het boek Schoolveteraan van auteur Diana Stroeven. Uitgever Communicatie-expert. Gemaakte afspraak: slagen = overgaan “Slagen = overgaan. Het nemen van die verantwoordelijkheid verwacht je van school. Als kind verwacht je dat, maar ook als ouders. Juist van volwassenen mag je als kind verwachten dat zij zich aan de afspraak – hun belofte - houden. Zij horen het goede (school)voorbeeld te geven. Een gelijkwaardige relatie begint met zoiets simpels.” Is uw interesse gewekt en wilt u direct het boek bestellen ? Wanneer u op de afbeelding van dit citaat klikt komt u uit op de boek bestel pagina van het passend onderwijs boek Schoolveteraan. Citaat uit het boek Schoolveteraan, Survival van Passend Onderwijs van auteur Diana Stroeven en uitgever Communicatie-expert. Kinderen gunnen... “Ik gun het kinderen dat zij meer worden gewaardeerd om wie ze zijn in plaats van te moeten worden wat andere mensen voor hen hebben bedacht. Een basis en houvast is geweldig, jezelf kunnen en mogen zijn onbetaalbaar. Meer over het waarom wij als gezin het passend onderwijs boek Schoolveteraan hebben geschreven ? Klik op het citaat en u komt op de pagina van het boek Schoolveteraan uit waar deze informatie staat.

Productfoto Boek Schoolveteraan, vakfotograaf Peter Vincent

Passend Onderwijs boek Schoolveteraan

Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal van een Nederlands gezin, waarbij het gezin compleet vastloopt . Over hoe een kind weet te slagen, maar door onkunde met Passend Onderwijs dit toch ‘kwalitatief’ resulteert in einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma voor het Boek over Passend Onderwijs. Boekomslag blurb van het boek Schoolveteraan. Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde. Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind. Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin. Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan. kind.

Hoe hooghartigheid van school en ketenpartners de persoonlijke gezinskeuzes en aangegeven grenzen niet respecteert. Het kind wordt gedwongen ziek naar school te gaan onder bedreiging van uithuis plaatsing. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.

Met het boek Schoolveteraan geeft het gezin een boodschap af over welke gevolgen keuzes van school en ketenpartners te weeg brengen. Een boek over durven nee zeggen gemixt met visie, mindset, recht én communicatie, de expertise van de auteur en moeder van Schoolveteraan .....

Passend Onderwijs Boek Team Schoolveteraan

Auteur : Diana Stroeven
Uitgever: Communicatie-expert , 1e druk 2022
Ontwerp boekomslag : Erik Roukens, Groove Graphics / Identity Carwrap
Boek redactie : Linda Blok, Tekstblok
Boek opmaak : Hans Stuart | Dunnebier
Illustraties: Liza de Blok, Diana Stroeven
Boeken gedrukt door: Dunnebier Print

Net gedrukt: Schoolveteraan, het eerste boek van Diana Stroeven 29 juli 2022 Vers van de pers hier op de foto, het eerste boek van Diana Stroeven, Schoolveteraan. Een waargebeurd verhaal over een gezin met een chronisch zieke zoon dat vastloopt in het onderwijssysteem. Herkenbaar voor vele gezinnen, helaas, en daarom zo belangrijk dat dit boek er nu is en een steun kan zijn voor al die kwetsbare gezinnen. Diana geeft het boek Schoolveteraan via haar bedrijf Communicatie-expert in eigen beheer uit. Fantastische ervaring om dit hele proces samen met je te hebben doorlopen Diana! Trotse Marije Dunnebier met het prachtig gedrukte boek Schoolveteraan.

Aantal pagina's : 240 pagina's
ISBN nummer : 9789083154701 NUR code : 402

Meer info over de makers achter het boek Schoolveteraan


Het beeldmerk van Schoolveteraan, welke ook op de cover van het boek Schoolveteraan is afgebeeld. Schoolveteraan is een handelsmerk van Communicatie-expert. Persbericht boek Schoolveteraan

Heeft u als media interesse iets over het recent verschenen boek Schoolveteraan | Survival van niet Passend te schrijven? Communicatie-expert heeft haar persbericht ook op een aparte pagina voor de pers geplaatst. U heeft om de pagina te lezen en de afbeelding te downloaden een wachtwoord nodig. Communicatie-expert verleent u deze toegang graag. Stuur even een e-mail stuurt met uw verzoek en voor welk medium het is. U ontvangt het wachtwoord dan zo snel mogelijk. U vindt hier onze contact gegevens.


NIEUW VIDEO: Hoe zelf spelregels veranderen leidt tot wel positieve ontwikkelingen die bijdragen aan je levensvreugde

Bekijk onderstaande inspirerende Engelstalige korte video van de jongen uit het boek Schoolveteraan, welke hij op 5 januari 2023 heeft gelanceerd.

Boek Schoolveteraan van uitgever Communicatie-expert. De jongen uit het boek Schoolveteraan zijn grenzen worden door het onderwijs, jeugdzorg, veilig thuis en passend onderwijs overschreden door het forceren fysiek naar school te moeten gaan, terwijl hij chronisch ziek is. De druk leidt eerst tot zwaar overgewicht, maar als het gedwongen wordt toch ziek naar school te gaan wordt het zelfs obesitas . Ons gezin besluit het niet langer te accepteren, dit is schoolslavernij. Een inspirerende transformatie video van Dylano Stroeven, nadat er bij ons in het gezin iets is geknapt.


Opiniestuk van auteur boek Schoolveteraan in Onderwijsblad AOb

In januari 2023 publiceert AOb in haar onderwijsblad een opiniestuk

Boek Schoolveteraan in Onderwijsblad van januari 2023. Boek Schoolveteraan in Onderwijsblad met een opiniestuk over Passend Onderwijs.


Schoolveteraan nieuwtjes

Schoolveteraan mag haar eerste redactionele artikel noteren. Een eerste communicatie mijlpaal !

Boek Schoolveteraan keiharde realiteit van landelijk (onderwijs)beleid Door: Linda Blok REGIO Als kind ziek zijn en met lege handen komen te staan na het slagen voor je examen. Ondanks je ziekte gedwongen naar school moeten onder dreiging van uithuisplaatsing, omdat fysieke slaafse aanwezigheid op school boven het welzijn van hun kind wordt geplaatst. Het overkwam een Almeers gezin. Diana Stroeven, moeder en communicatie-expert, beschrijft het waargebeurde verhaal van hun jarenlange Survival met Onderwijs in het boek ‘Schoolveteraan’ en geeft het boek nu in eigen beheer uit. ‘Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs’ is het resultaat én de keiharde realiteit van de uitvoering van landelijk (onderwijs)beleid. In ‘Schoolveteraan’ geeft Diana een aangrijpend inkijkje in het aangedane onrecht; komt school doodleuk gemaakte afspraken met hun kind niet na en is het Jeugdzorg die ongezonde druk uitoefent op het zieke kind en het hele gezin. Het boek geeft een boodschap af tot zelfreflectie aan het onderwijsveld en ketenpartners en laat zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Positiviteit als uitgangspunt Ondanks de ‘schoolslavernij’ en ongezonde druk vanuit de schoolketen houdt het gezin vast aan de eigen koers van positiviteit. Zo drukt Schoolveteraan ouders op het hart vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win situatie voor het welzijn van hun kind is bereikt. “Het begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie. Dat is ook de boodschap die ik met ons boek wil afgeven”, aldus Diana Stroeven. In het dagelijks leven is zij eigenaar van communicatiebureau Communicatie-expert. “Want zeg nu zelf. Hoe vaak heeft u als ouder een uitnodiging van school ontvangen met de blije boodschap dat het zo goed met uw kind op school gaat…? Communicatie maakt het positieve verschil!” Meer informatie over Schoolveteraan en het boek is te vinden op https://schoolveteraan.nl/; bestellen kan via het exclusieve verkooppunt: https://all3.nl/boek

Boek Schoolveteraan in de bibliotheek


Bibliotheek Almere en boek Schoolveteraan

Nieuwe Bibliotheek Almere gaat voor de positieve gamechanger in onderwijs en passend onderwijs !

Het boek Schoolveteraan is actief op Twitter. Zo wordt het boek Schoolveteraan gevolgd door Volkskrant columnist Henriette Duurvoort en heeft de nieuwe Bibliotheek in Almere de tweet geliked over het boek Schoolveteraan. Hoe gaaf is dat ?

Podcast Schoolveteraan

Het boek Schoolveteraan en Beelddenkers. Over uitgangspunten bij het organiseren van Passend Onderwijs. Over hoe angst bij scholen en leerkrachten leidend zijn bij de keuzes voor kinderen i.p.v. belang van het kind, over faciliteren van de juiste tool die wel bijdraagt aan onderwijs en onrecht aan mensen voorkomt. Over kansen, win-win en wat je als ouders mag verwachten voor je kind, daar wordt tenslotte ook voor betaald. Natasja Esmeijer zelf auteur boek Beelddenkers als kwartjes vallen - in gesprek met moeder - en auteur boek Schoolveteraan - over haar expertise : Communicatie .

https://open.spotify.com/episode/7halvv81uauMf6RrCejnEb?si=37f50757fcaf41e7&nd=1


Portret van Diana Stroeven van vakfotograaf Peter Vincent. Diana Stroeven . Oprichter Communicatie-expert . Auteur boek Schoolveteraan. Start-up Kanzrijk . Businesspartner all3 . Communicatie Blog. Marketing en communicatie specialist. Auteur Schoolveteraan. NIMA. Marketing. Communicatie. Communicatie Blog. Visie. PR. Humor. Genieten. Leven. Boek Schoolveteraan auteur : Diana Stroeven Schoolveteraan is een geregistreerd handelsmerk en beeldmerk van Communicatie-expert, NIMA marketing en communicatie specialist Diana Stroeven. Op het gebruik van het beeldmerk en/of beeldmerk van Schoolveteraan berust copyright. U dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen voor het gebruik. Wilt u het beeldmerk van Schoolveteraan ergens voor gebruiken, neem dan contact op met Communicatie-expert.

Diana Stroeven ( bouwjaar'71 - level 51 ) vervulde afgelopen 30 jaar marketing- en commerciële managementfuncties. Tegenwoordig ondernemer, investeerder, pionier en schrijft regelmatig een communicatie blog . In haar rol als moeder belandde zij met haar zieke kind in de Survival van niet Passend Onderwijs. Daarmee maakt zij - NIMA marketing en communicatie specialist - haar debuut als auteur én uitgever van boek Schoolveteraan .