Digitalisering in bedrijfsproces en implementatie ? Communicatie maakt het positieve verschil !
 

Communicatie-expert Diana Stroeven heeft vanuit haar expertise in marketing en management functies aan de wieg gestaan van digitalisering van marketing en communicatie in ICT bedrijfsprocessen. Van het internet opkomst, aanleggen databases t.b.v. websites, drukwerk, huisstijl documenten en marketingacties. 

In haar bestuurdersrol expertise opgebouwd als strategisch gesprekspartner, waarbij de essentie van ICT bedrijfsproces bij lean management en ketenpartners elkaar verbinden.  Met de wetenschap dat marketing en communicatie de verbinde sleutelrol in nemen bij bedrijfsovernames en de implementaties van ICT systemen speelt teamwork een essentieële rol.

Waar de belangrijkste winsten te behalen zijn, naast het kostenplaatje ? Werkplezier !

Tijdinschatting realistisch maken = minderstress
 Realitisch zijn over de slag- en arbeidskracht versus benodigde tijd die het van mensen vraagt
 Inzichten verwerven in het proces of nieuwe, technologische ontwikkelingen meenemen;
 Tussentijdse evaluatie en bijsturen waar nodig ;
 Duidelijkheid in wie de coördinatie heeft, wat het mag kosten en wie de eindstem heeft.