Digitalisering en optimalisatie van het ICT bedrijfsproces: communicatie maakt het positieve verschil

Communicatie-expert Diana Stroeven heeft sinds 2004 vanuit diverse marketing en management functies aan de wieg gestaan van de gehele opkomst van marketing en communicatie digitalisering. Van het internet, databases, catalogus, websites, magazines, huisstijl documenten en implementatie van e-mail services gekoppeld aan dienstverlening en de technieken etc.

Als bestuurder - commercieel directeur - strategisch gesprekspartner van één van Nederlands grootste agrarische-landbouw bedrijven in de Nederlandse maakindustrie, waarbij het ICT bedrijfsproces het lean management principe volledig ondersteunde. Maar ook betrokken bij diverse bedrijfsovernames mede als verbinder tussen verschillende vestigingen en bedrijfsculturen. Implementaties van ICT systemen, teamwork en werkgroepen speelde daarin een essentieële rol.

Meest voorkomende inefficiency ? Communicatie, evaluatie en bijsturen. Belangrijkste valkuilen ?

Tijdsdruk
Gebrek aan slag- en arbeidskracht
Gebrek aan expertise en inzicht in het proces of nieuwe, technologische ontwikkelingen;
De begeleiding laat te wensen over of is er in het geheel niet;
Onduidelijkheid wie de coördinatie heeft of eindstem.


ICT bedrijfsproces optimalisatie. Inventarisatie van het huidige ICT, database bedrijfsproces of beleidsproces en de vertaalslag naar de gewenste situatie om deze optimaal te laten functioneren,  het begint met communicatie.  Communicatie-expert kan ingezet worden voor een advies, consultancy of leveren van maatwerk ondersteuning om dat wat nodig is boven water te krijgen. Laat via contactformulier weten hoe wij u kunnen helpen. Succes !

Kwaliteit van communicatie in het ICT en digitaliseringsproces

Vaak wordt er bij ICT trajecten al voor implementeren, trial and error gekozen, waarbij de kwaliteit al dan niet tijdelijk onder druk kan komen te staan. Ook kan een procedure totaal anders uitpakken dan was voorzien, met repareren als gevolg. Met tussentijdse inbouw van een evaluatiemoment of vooraf goed in kaart brengen welke schakels in het ICT bedrijfsproces proces betrokken zijn, wordt naast een positieve bijdrage aan de winst, of het behalen van het doel, direct een flinke dosis tevredenheid gerealiseerd bij betrokkenen (keten-)partners, collega's, klanten, inwoners of leerlingen. Bijkomend voordeel ? Het levert het geen onnodige vertragingen op m.b.t. de slagkracht en het "knopen doorhak moment".

En vergeet daarbij ook niet de ervaringdeskundigheid van mensen die reeds ervaring hebben opgebouwd door ermee te w

erken. Beleidsmatig iets bedenken werkt enkel, als daarvoor ook de juiste kennis is aangetrokken, waarbij de ervaringdeskundige vaak wordt onderschat. Echter het zijn juist wel deze mensen die er mee moeten werken, het moeten uitvoeren en daarmee van onschatbare waarde zijn als het gaat om het voorkomen van extra of onnodige kosten bij het realiseren van gestelde doelen. En niet in de laatste plaats hun werkplezier.

ICT bedrijfsproces of beleidsoptimalisatie. Inventarisatie van het huidige ICT of database bedrijfsproces en de vertaalslag naar de gewenste situatie: Communicatie-expert. Succesvol samenwerken begint met luisteren, waarbij ervaringsdeskundige de weg naar succes is. Communicatie-expert heeft sinds 2004 ervaring met ICT bedrijfsprocessen of het implementeren en digitaliseren hiervan. Communicatie-expert, NIMA specialist in Communicatie en marketing, zeker op het gebied van het ICT bedrijfsproces.

Met het juiste doel voor ogen vergt een aanpassing of nieuw ICT systeem inzicht in zowel de theorie als de praktijk, om deze met elkaar en succesvol met elkaar te verbinden. Daarbij maakt de kwaliteit van communicatie het positieve verschil !