Privacy Statement en AVG van Communicatie-expert.

Privacy Statement van Communicatie-expert heeft als uitgangspunt dat zij haar relaties, klanten en websitebezoekers laat bepalen of er behoefte is aan contact. Gegevens die door uzelf worden ingevuld, worden in eerste instantie enkel gebruikt om het gevraagde contact tot stand te brengen. Pas wanneer hieruit een klantrelatie ontstaat of er toestemming is gegeven voor opname in onze database zullen wij de verstrekte gegevens opslaan. Ook voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy Statement en AVG Communicatie-expert

Communicatie-expert biedt haar websitebezoekers de mogelijkheid contact op te nemen via een contactformulier. Ook kan er e-mail contact worden opgenomen, gebeld worden of een app-je worden gestuurd. Deze bedrijfs- en/of persoonsgegevens worden door Communicatie-expert en haar merken enkel gebruikt om:

1. Een klantrelatie met u op te bouwen of aan te kunnen gaan;

2. Wanneer u klant wilt worden is het afgeven van persoonsgegevens nodig. Zo kunnen wij deze gebruiken voor een kredietbeoordeling of om te kunnen factureren of om een betaalverzoek tot stand te brengen ;

3. Gegevens worden gebruikt om de relatie met elkaar te kunnen onderhouden, offertes, overeenkomsten op te stellen of opdrachten te kunnen bevestigen/uitvoeren.

4. Ook worden gegevens gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van wet- en regelgeving moeten namelijk persoonsgegevens van klanten worden vastgelegd en indien er een klantrelatie tot standkomt worden bewaard.

5. Ook gebruiken wij uw gegevens voor de verbetering van onze producten en diensten om nu, en in de toekomst goed van dienst te kunnen blijven.

6. Persoongegevens zullen enkel met toestemming worden gebruikt voor marketingdoeleinden bijvoorbeeld een nieuwsbrief, mailing of andere relevante informatie. Communicatie-expert gaat relaties aan op basis van vertrouwen, maar vooral ook omdatuj de toegevoegde waarde van dit contact ervaart en zelf wilt.

Communicatie-expert houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor vragen over de AVG kunt u contact opnemen via het contactformulier.