Communicatie blog.

Communicatie, BV Nederland, rendement op geld en nationaal, economisch belang

Communicatie – BV Nederland, rendement op geld en nationaal, economisch belang

Afgelopen 2 weken is het in de wereld doorgedrongen dat Corona serieuze maatregelen vraagt en ieder land doet dit voor zich. Dat we als Nederlanders nogal gehoorzaam zijn en het braafste jongetje van de klas lijkt voor Corona zijn vruchten af te werpen. Immers het gros van de Nederlanders blijft braaf thuis en als je dan al naar buiten gaat om enige beweging te krijgen of in je levensmiddelenonderhoud te voorzien, dan houdt je afstand van 1,5 meter. Hoewel het in de eerste week in de communicatie nog over 2 meter ging tijdens de eerste persconferentie, zo is deze inmiddels aangepast naar 1,5 meter. Die afstand bewaren lukt aardig, maar voor wie wil seksen moet van goeden huize komen om deze afstand te bewaren. We zullen het over een tijd weten wie zich wel en niet aan deze afstandsregel heeft gehouden tijdens Corona…

Rendement op krediet en rood staan

Terug naar communicatie en geld, waar deze blog over gaat. BV Nederland staat voor een enorme uitdaging als het gaat om rendement op geld. Waar de Rabobank op eigen initiatief - hoe positief is dat ! - per 1 april 2020 heeft besloten om op rood staan (krediet) i.p.v. 12,9% nu 9,9% te rekenen, zijn andere banken zoals onder andere de Staatsbanken nu ook gedwongen om hierin mee te gaan. Minister Hoekstra komt ruim een week later met de mededeling dat hij in gesprek is met de banken hierover, maar als we de Rabobank als voorbeeld nemen, dan bespeur ik hier toch echt dat deze bank wel degelijk zijn zorgplicht neemt, heeft geleerd van de kredietcrisis en niet op de minister heeft gewacht met het nemen van stappen. En 3% inleveren klinkt misschien weinig, maar is nog altijd 25% oftewel met een kwart minder genoegen nemen. En als Communicatie-expert de vergelijking trekt met bijvoorbeeld een starterskrediet dat via UWV wordt verstrekt aan werklozen met ondernemersplannen, tegen 8% rente, dan is die 9,9% marktconform. Hoewel als je dit wegzet tegen de negatieve rente en de dagrente van de ECB waarbij de hypotheekrente met zo'n 1,5% - 2% bijzonder laag is , is 8% en 9,9% ook een flink rendement te noemen. Daarnaast is er door diezelfde ECB getornd aan het verdienmodel van o.a. Nederlandse banken met het in rekening brengen van negatieve rente waardoor spaartegoeden niet renderen of juist geld kosten voor de spaarders, waardoor banken ook op zoek zullen moeten naar andere verdienmodellen of inkomsten dan ze voorheen deden.

Nationaal belang, solidariteit en Italië

Daar waar de Nederlandse politiek de koers van zelfredzaamheid spontaan is gewijzigd naar “samen”, zo geeft zij richting andere EU-landen - zoals recent Italië - de boodschap af dat zij eventueel wel op een gift van 1 miljard euro kunnen rekenen van Nederland – oftewel per belastingbetaler "geeft" Rutte wel even € 58,82 (per inwoner) weg – dit terwijl de Nederlandse belastingbetaler dit geld toch echt zelf goed kan gebruiken wetende dat zij al tot op het bot wordt uitgekleed aan belastingen daar waar Multinationals hun verantwoordelijkheid niet nemen. Laten we de lasten eens positief ombuigen naar de lusten. En juist nu weten dat er een berg aan economische schade aan zit te komen, welke in de geschiedenis zijn weerga niet kent. Daarbij komt dat Italië aanstuurt op Eurobonds waarvan Nederlander een felle tegenstander van is en terecht !. Immers het is nooit de opzet van de euro geweest om voor elkaar in te staan van de schulden die andere landen maken, maar dit is wel waarvoor onder andere Italië en Spanje momenteel tijdens de Coronacrisis voor strijden. En waar waren Italië of de andere Zuid-Europese landen voor ons als Nederlanders als het gaat om solidariteit? Is het van deze landen niet eenvoudig weg een dikke vinger naar ons Nederlanders en andere Europese landen die allen wel proberen hun huishoudboekje op orde te krijgen? Enkel strenge voorwaarden en omvorming naar andere omgang met geld bij opname uit het Europese Noodfonds ( ESM - Europees Stabiliteitsmechanisme) of voor het verkrijgen van een gift is enigszins realistisch, maar Eurobonds is niet te verkopen aan de Nederlandse Belastingbetaler ! Daar waar Zalm onze gulden destijds te goedkoop heeft ingeruild voor de euro, zo standvastig is onze minister Hoekstra door bij zijn standpunt - namens Belastingbetalen Nederland - te blijven en niet mee te gaan in Eurobonds. Elkaar helpen is prima, waarbij het uitgangspunt van voorwaarden en gedragsverandering een gedegen basis vormen voor nu en in de toekomst en er een win-winsituatie ontstaat.


Economische gevolgen wereldwijd door Corona

In de afgelopen 2 weken zijn er enkel al door Corona in de VS 10 miljoen (!) werkelozen bijgekomen. Niet alleen is dit in 2 weken meer dan in heel 2009 (ruim 6 miljoen) na de enorme kredietcrisis, maar ook ziet het er naar uit dat de wereldwijde economische schade door Corona meer doden gaat vragen dan Corona zelf.   Gelukkig zijn wij Nederlanders een inventief volkje en verwacht ik dat er ook genoeg Nederlanders zullen opstaan die de Coronacrisis zien als een kans en ervoor gaan zorgen dat wij er met z’n allen beter uitkomen, meer nationalisatie is daarbij zeker een hele goede optie om onze overlevingstand kracht bij te zetten en Nederland te laten profiteren.

05-04-2020

Communicatie, BV Nederland, rendement op geld en nationaal, economisch belang

Communicatie – BV Nederland, rendement op geld en nationaal, economisch belang

Afgelopen 2 weken is het in de wereld doorgedrongen dat Corona serieuze maatregelen vraagt en ieder land doet dit voor zich. Dat we als Nederlanders nogal gehoorzaam zijn en het braafste jongetje van de klas lijkt voor Corona zijn vruchten af te werpen. Immers het gros van de Nederlanders blijft braaf thuis en als je dan al naar buiten gaat om enige beweging te krijgen of in je levensmiddelenonderhoud te voorzien, dan houdt je afstand van 1,5 meter. Hoewel het in de eerste week in de communicatie nog over 2 meter ging tijdens de eerste persconferentie, zo is deze inmiddels aangepast naar 1,5 meter. Die afstand bewaren lukt aardig, maar voor wie wil seksen moet van goeden huize komen om deze afstand te bewaren. We zullen het over een tijd weten wie zich wel en niet aan deze afstandsregel heeft gehouden tijdens Corona…

Rendement op krediet en rood staan

Terug naar communicatie en geld, waar deze blog over gaat. BV Nederland staat voor een enorme uitdaging als het gaat om rendement op geld. Waar de Rabobank op eigen initiatief - hoe positief is dat ! - per 1 april 2020 heeft besloten om op rood staan (krediet) i.p.v. 12,9% nu 9,9% te rekenen, zijn andere banken zoals onder andere de Staatsbanken nu ook gedwongen om hierin mee te gaan. Minister Hoekstra komt ruim een week later met de mededeling dat hij in gesprek is met de banken hierover, maar als we de Rabobank als voorbeeld nemen, dan bespeur ik hier toch echt dat deze bank wel degelijk zijn zorgplicht neemt, heeft geleerd van de kredietcrisis en niet op de minister heeft gewacht met het nemen van stappen. En 3% inleveren klinkt misschien weinig, maar is nog altijd 25% oftewel met een kwart minder genoegen nemen. En als Communicatie-expert de vergelijking trekt met bijvoorbeeld een starterskrediet dat via UWV wordt verstrekt aan werklozen met ondernemersplannen, tegen 8% rente, dan is die 9,9% marktconform. Hoewel als je dit wegzet tegen de negatieve rente en de dagrente van de ECB waarbij de hypotheekrente met zo'n 1,5% - 2% bijzonder laag is , is 8% en 9,9% ook een flink rendement te noemen. Daarnaast is er door diezelfde ECB getornd aan het verdienmodel van o.a. Nederlandse banken met het in rekening brengen van negatieve rente waardoor spaartegoeden niet renderen of juist geld kosten voor de spaarders, waardoor banken ook op zoek zullen moeten naar andere verdienmodellen of inkomsten dan ze voorheen deden.

Nationaal belang, solidariteit en Italië

Daar waar de Nederlandse politiek de koers van zelfredzaamheid spontaan is gewijzigd naar “samen”, zo geeft zij richting andere EU-landen - zoals recent Italië - de boodschap af dat zij eventueel wel op een gift van 1 miljard euro kunnen rekenen van Nederland – oftewel per belastingbetaler "geeft" Rutte wel even € 58,82 (per inwoner) weg – dit terwijl de Nederlandse belastingbetaler dit geld toch echt zelf goed kan gebruiken wetende dat zij al tot op het bot wordt uitgekleed aan belastingen daar waar Multinationals hun verantwoordelijkheid niet nemen. Laten we de lasten eens positief ombuigen naar de lusten. En juist nu weten dat er een berg aan economische schade aan zit te komen, welke in de geschiedenis zijn weerga niet kent. Daarbij komt dat Italië aanstuurt op Eurobonds waarvan Nederlander een felle tegenstander van is en terecht !. Immers het is nooit de opzet van de euro geweest om voor elkaar in te staan van de schulden die andere landen maken, maar dit is wel waarvoor onder andere Italië en Spanje momenteel tijdens de Coronacrisis voor strijden. En waar waren Italië of de andere Zuid-Europese landen voor ons als Nederlanders als het gaat om solidariteit? Is het van deze landen niet eenvoudig weg een dikke vinger naar ons Nederlanders en andere Europese landen die allen wel proberen hun huishoudboekje op orde te krijgen? Enkel strenge voorwaarden en omvorming naar andere omgang met geld bij opname uit het Europese Noodfonds ( ESM - Europees Stabiliteitsmechanisme) of voor het verkrijgen van een gift is enigszins realistisch, maar Eurobonds is niet te verkopen aan de Nederlandse Belastingbetaler ! Daar waar Zalm onze gulden destijds te goedkoop heeft ingeruild voor de euro, zo standvastig is onze minister Hoekstra door bij zijn standpunt - namens Belastingbetalen Nederland - te blijven en niet mee te gaan in Eurobonds. Elkaar helpen is prima, waarbij het uitgangspunt van voorwaarden en gedragsverandering een gedegen basis vormen voor nu en in de toekomst en er een win-winsituatie ontstaat.


Economische gevolgen wereldwijd door Corona

In de afgelopen 2 weken zijn er enkel al door Corona in de VS 10 miljoen (!) werkelozen bijgekomen. Niet alleen is dit in 2 weken meer dan in heel 2009 (ruim 6 miljoen) na de enorme kredietcrisis, maar ook ziet het er naar uit dat de wereldwijde economische schade door Corona meer doden gaat vragen dan Corona zelf.   Gelukkig zijn wij Nederlanders een inventief volkje en verwacht ik dat er ook genoeg Nederlanders zullen opstaan die de Coronacrisis zien als een kans en ervoor gaan zorgen dat wij er met z’n allen beter uitkomen, meer nationalisatie is daarbij zeker een hele goede optie om onze overlevingstand kracht bij te zetten en Nederland te laten profiteren.

05-04-2020