Communicatie-expert wordt boekenuitgever van Onderwijs boek Schoolveteraan

Het boek Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal - 2017-2020 - van een Almeers gezin van hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde. Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind. Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin. Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

 

Communicatie-expert heeft besloten om voor het boek met het eigen waargebeurde gezinsverhaal, zelf als uitgever naar buiten te treden. Een nieuw zakelijk avontuur, met een bijzondere touch, omdat het boek het persoonlijke verhaal vertelt van het gezin achter Communicatie-expert .

Het boek met de boektitel Schoolveteraan is een schoolvoorbeeld van de harde realiteit voor zieke kinderen die te maken krijgen met Passend Onderwijs : onrecht door onkunde.

Een boek dat gemixt is met onderwijs visie, inzichten voor win-win, meer levensvreugde, positiviteit én communicatie. Gewoon, omdat dat een keuze is . Want ja, het kan wel anders voor mensen! Hoe wel? U leest het in Schoolveteraan.

Schoolveteraan is te koop als boek bij all3 en bol.com, als Ebook bij de online boekhandel. Ook is het Ebook te leen in de bibliotheken.


Meer weten ? Via onderstaande QR code kunt u via Google Books de inhoud bekijken

Boek Schoolveteraan bestellen

Communicatie maakt het positieve verschil. 

Boek Schoolveteraan in Onderwijsblad van januari 2023.
Binnenkort verschijnt het Boek Schoolveteraan ook in het Engels.
Engelse versie van het Ebook Schoolveteraan bestellen? Scan de Qr code en bestel het Ebook over onze gezins Survival met niet Passend Onderwijs direct.

Boekcitaten uit Passend Onderwijs boek Schoolveteraan en de Nederlandse onderwijs realiteit

Citaat uit het boek Schoolveteraan : Beschikbare tijd en begrip “Het recht op welzijn en gezondheid van het kind en ouders heeft altijd voorrang op verplichtingen. Uitzonderingen daarop zijn uitgesloten. Begrip en beschikbare tijd in belang van het kind is een randvoorwaarde. Jeugdzorg en school hebben dat belang te respecteren en te faciliteren.” Schoolveteraan Survival van Passend Onderwijs. Wanneer u op dit citaat klikt komt u rechtstreeks uit op de achterflap tekst van het boek Schoolveteraan.
Citaat uit het boek Schoolveteraan van auteur Diana Stroeven. Uitgever Communicatie-expert. Gemaakte afspraak: slagen = overgaan “Slagen = overgaan. Het nemen van die verantwoordelijkheid verwacht je van school. Als kind verwacht je dat, maar ook als ouders. Juist van volwassenen mag je als kind verwachten dat zij zich aan de afspraak – hun belofte - houden. Zij horen het goede (school)voorbeeld te geven. Een gelijkwaardige relatie begint met zoiets simpels.” Is uw interesse gewekt en wilt u direct het boek bestellen ? Wanneer u op de afbeelding van dit citaat klikt komt u uit op de boek bestel pagina van het passend onderwijs boek Schoolveteraan.
Citaat uit het boek Schoolveteraan, Survival van Passend Onderwijs van auteur Diana Stroeven en uitgever Communicatie-expert. Kinderen gunnen... “Ik gun het kinderen dat zij meer worden gewaardeerd om wie ze zijn in plaats van te moeten worden wat andere mensen voor hen hebben bedacht. Een basis en houvast is geweldig, jezelf kunnen en mogen zijn onbetaalbaar. Meer over het waarom wij als gezin het passend onderwijs boek Schoolveteraan hebben geschreven ? Klik op het citaat en u komt op de pagina van het boek Schoolveteraan uit waar deze informatie staat.