Belasting betalen leuker door communicatie

Communicatie-expert is van mening dat belasting leuker kan ? Huhhh??

Met de campagne 'Verandering'. .. is er een begin gemaakt. egin is er !

We hebben in Nederland een geweldig sociaal stelsel en met betere keuzes of andere prioriteiten kan dat zo blijven. Wat te denken van :

1. Zorgen voor beter rendement op geld, slimmer investeren met Belastinggeld en minimaal een rendementeis bij deze investeringsplannen. Invest-NL fonds beheert € 2,5 miljard of € 1,7 miljard, maar neemt in doelen geen rendementseis op. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het principe van investeren.

2. Voorkomen van verspilling van Belastinggeld door langs elkaar heen werkende diensten en gemeentes. Wie kent het in Nederland niet ? Die inefficiency betalen we zelf. Op gebied van onderwijs tekende ik ervaringen op in het boek Schoolveteraan .

Het kan simpeler. Creëer een win-winsituatie voor bedrijven, burger en de Overheid, hoe leuk is dat? En hoe je het wendt of keert, dit komt in alle gevallen ten goede van de belastingbetaler en laten dat nu de bedrijven, burger en mensen bij de Overheid zelf.

Alleen al daarmee kan de lastendruk voor o.a. hardwerkend en gepensioneerd Nederland een stuk leuker. Meer pensioen en AOW, meer in het loonzakje, betere balans in werk door verminderde werkdruk, minder stress en minder burn-out gevallen bij de burger en Overheid .


Nederlandse Overheid en belastingen: doen waarvoor wordt betaald en mag worden verwacht

Belastingen leuker maken, een kansrijk idee Communicatie-expert , specialist in marketing en communicatie Almere. De Belastingen en belastingdruk druk kan naar beneden.


Communicatie-expert, zelf burn-out ervaringdeskundige, vind dat het allemaal wel positiever kan. Hardwerkend Nederland heeft een enorme belasting-en regeltjes druk, zo hoog dat Nederland er zo langzamerhand ziek van wordt en vastloopt. Onze bureaucratische burn-out. Zoveel verplichtingen als je ziek bent, als je niet ziek bent wordt je het wel van al dat moeten. Mijn conclusie ?

Mijn tijd = hun geld

Ambtenaren die zelf zeggen het ook niet weten.....

Als je bij de Gemeente zelf van ambtenaren hoort dat ze het eenvoudig weg zelf ook niet meer helemaal weten, dan is het hard nodig dat er meer eenvoud en overzicht komt. Hoe kun je ondersteunen als de Gemeente ambtenaren het zelf ook zeggen niet meer te weten hoe iets precies zit ?

Laatst ontving ik een voorstel van de Belastingdienst om met mij afspraken te maken. En of ik dit voorstel wilde tekenen en even van mijn rechten wilde afzien. Pardon ? Waarom leg je zoiets aan je burgers voor, dat kan echt niet hoor.

Het wordt tijd dat dat men inziet dat de Overheidsdiensten er voor de burger zijn en niet andersom. Een burger verwacht te worden geholpen voor zijn of haar Belastinggelden. En terecht ! We hebben niets voor niets een BSN nummer, haha.


Belastingen en bedrijven

Behalve dat de burger stevig bijdraagt aan de Belastingen, is het ook aan bedrijven om hier meer aan bij te dragen.

Na het lezen van het boek van de oprichters van AFAS - Piet Mars en Ton van der Veldt - welke ik tijdens een cursus mocht ontvangen ben ik geinspireerd geraakt. Het betalen van (winst) belasting betalen is een luxe !

De slogan van AFAS, inspireert tot beter ondernemen. Iets dat zeker ook Multinationals niet zou misstaan.

Volgens het boek Belastingparadijs, dragen Multinationals in Nederland nagenoeg geen belasting af , waardoor zij direct bijdragen aan belastingdruk voor u en mij.


Belastingen, de accountant, de fiscalist en de notaris

Maar ook ons 'systeem' is gericht op belastingen en belastingvoordelen. En begrijpelijk dat we daar graag gebruik van maken. Immers we willen allemaal graag onze belastingen en bij behorende rekeningen kunnen betalen.

Hoe we zo min mogelijk belasting betalen begint bij de fiscalist, de accountant of de notaris.

Je rekeningen kunnen betalen = vrijheid, belasting betalen een luxe. Daar kun je trots op zijn, zeker als je ziet wat voor moois het sociale stelsel biedt. Maar ja, je wilt ook zelf profiteren van je eigen inspanningen, daar is wat Communicatie-expert niets mis mee.

Nederland kent zoveel voordelen, dat is prachtig. Van bedrijven die zich in Nederland vestigen - zeker van Multinationals - zou je ook gewoon mogen verwachten dat zij hun deel van hun verantwoording nemen. Simpel. Met het betalen van belasting.

Tip: Lees hier Communicatie blog over Belastingdienst en UWV